شرایط و طریقه استفاده از کارت هدیه

  • کارت هدیه قبل از استفاده از طریق سایت Atlaspood.com نیاز به فعالسازی دارد.
  • این کارت فقط در مقابل خرید حضوری ارزش دارد و قابل تبدیل به وجه نقد نیست.
  • استفاده از کارت فقط توسط فعال کننده امکانپذیر است.
  • از طریق سایت میتوانید اعتبار نهایی کارت را مشاهده کنید.
  • خریدهای انجام شده توسط کارت هدیه در صورت مرجوعی فقط به حساب کارت عودت داده خواهد شد.
  • در صورت مفقود شدن کارت، شرکت اطلس پود هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.